Elli Gilbert

Vorming

Ik geef voordrachten en workshops aan particulieren en professionelen (vb. eerstelijns hulpverleners, leerkrachten, kinderverzorgers, …). Afhankelijk van de concrete vraag en nood, werk ik deze op maat uit. Ook voor lesopdrachten kan je me contacteren.

Thema’s:

  • Detectie van kindermishandeling en/of partnergeweld + wat doen bij vermoedens?
  • Wat is eergerelateerd geweld en wat zijn mogelijke signalen?
  • Oog hebben voor het perinataal mentaal welzijn.
  • Omgaan met stress, zelfzorg
  • Overige thema’s: ouderschap, mentaal welzijn, verslaving (wat is het? hoe werkt het? hoe kom je ervan af?), perfectionisme en faalangst.