Elli Gilbert

Over

Als klinisch psychologe richt ik me specifiek op het begeleiden van (wens)ouders en gezinnen met jonge kinderen. Ik bied vormingen aan betreffende ouderschap, mentaal welzijn, huiselijk geweld, verslaving en aanverwante thema’s. Ook verricht ik (al dan niet op zelfstandige basis) wetenschappelijk onderzoek naar deze thema’s.

Vanuit een sterke interesse in mentaal welzijn en maatschappelijke kwetsbaarheid, besloot ik Psychologie en Criminologie te studeren. Na het behalen van mijn masterdiploma Klinische Psychologie ging ik aan de slag binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Daar stond ik in voor de begeleiding van gezinnen met kinderen in een verontrustende leef- of opvoedingssituatie. Intussen studeerde ik verder en enkele jaren later had ik ook een masterdiploma Criminologische Wetenschappen op zak.

Nadien begon ik als studentenpsycholoog aan de VUB. Daar werkte ik veelvuldig rond thema’s als perfectionisme, faalangst en stress. Het omgaan met stress, het maken van denkfouten, het hebben van verwachtingen die niet stroken met de realiteit en/of het omgaan met (vaak onterechte) gevoelens van incompetentie zijn thema’s die bij studenten, maar ook vele anderen op de voorgrond kunnen komen te staan.

Na deze praktijkervaringen kwam ik in de academische wereld terecht. Voor mijn doctoraatsonderzoek maakte ik gebruik van een kwalitatieve fenomenologische benadering, om zo de strafbeleving van veroordeelden op een inductieve wijze in kaart te brengen. Vanuit een open, accepterende en onderzoekende houding trachtte ik de ervaringen van de individuen te beschrijven. De complexiteit van de menselijke beleving stond hierbij steeds centraal.

Intussen mocht ik onze twee dochters verwelkomen, Nel (2017) en Mia (2018). Aan den lijve kon ik ondervinden dat niet alles zo vanzelfsprekend is, van mama worden tot mama zijn. Deze ervaringen voedden mijn sterke interesse in thema’s als (pril) ouderschap, hechting en verontrustende opvoedingssituaties. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar preventieve gezinsondersteuning in de ruime perinatale periode.Opleidingen
  • In opleiding: Permanente vorming Eertselijnspsychologische zorg (ELP Academie)
  • December 2022: Trauma Informed Practice (Konnektit)
  • April 2022: Perinatale Counseling (Draagkracht)
  • September 2021: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – basisopleiding
  • Juli 2020: Doctor in de Criminologische Wetenschappen (Titel proefschrift: ‘Het strafkarakter van de straf. Een descriptief fenomenologisch onderzoek naar de ervaring van de dader’; Promotor: Em. Prof. Dr. Ivo Aertsen)
  • Juni 2015: Permanente vorming ‘Forensische Gedragswetenschappen’
  • Juli 2010: Master in de Criminologische Wetenschappen
  • Juli 2007: Geaggregeerde voor het Secundair Onderwijs – Groep 2 in de Pedagogie en Psychologische Wetenschappen
  • Juli 2007: Licentiaat in de Psychologie (Master) – optie Klinische Psychologie