Elli Gilbert

Onderzoek

Afhankelijk van de vraag kan je me contacteren voor een of meerdere onderzoeksactiviteiten:

  • Het verzamelen van relevante literatuur
  • Het uitwerken van het onderzoeksopzet
  • Het verzamelen van data, bijvoorbeeld door het afnemen van interviews of het organiseren van focusgroepen
  • Het rapporteren van de onderzoeksresultaten
  • Het schrijven van een niet-wetenschappelijk artikel (vb. met oog op sensibiliseren of informeren)

Thema’s: Mentaal welzijn, huiselijk geweld, strafbeleving, ouderschap, slachtofferschap, …


Onderzoekservaring
  • 2012-2020: ‘Het strafkarakter van de straf. Een descriptief fenomenologisch onderzoek naar de ervaring van de dader’ (proefschrift) – Leuvens Instituut voor Criminologie
  • 2011-2012: ‘Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters/jeugdrechtbanken’ – Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  • 2010-2011: ‘Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België’ – Vrije Universiteit Brussel
  • 2010-2011: ‘Architecturale noden van nieuwe gevangenissen’ – Vrije Universiteit Brussel
  • 2012-2021: Begeleiden van bachelor- en masterproeven